Info Buzzer
המהדורה הצעירה
רביעי 03 אפריל 2019 14:16
יס קידס
|
אתמול נערך יום המעשים הטובים שמטרתו להראות שכל אדם יכול לעשות מעשה טוב שיסייע לאחר. יותר משני מיליון ישראלים השתתפו הפעילויות התנדבות. משטרת ישראל