Info Buzzer
החדשות
שני 03 פברואר 2020 16:36
רשת 13
|
03-7690000
השפעת הנגיף הסיני הקורונה על הכלכלה העולמית- רון תומר נשיא התאחדות התעשיינים. מדד שנחאי ירד הלילה. הקשיים שעלולים להיות בעקבות הנגיף הסיני. עמנואל אלבז פלפס הוסיפה. טסלה. אפל,