Info Buzzer
חדשות הערב
שני 03 פברואר 2020 20:05
קשת 12
|
03-7676000
נגיף הקורונה. אזרחים ישראלים טוענים שנכנסים לבידוד ומשוחררים לפני שקיבלו את תוצאות הבדיקות. ביה'ח שיבא - מחכים לתגובה מביה'ח בנושא. איציק הסיני .מדווח מבייג'ין. עמליה דואק : ההשלכות הכלכליות לנגיף. גולף. עדיקה. we shoes. ענף הבניה.
יואב אבן
עמליה דואק