Info Buzzer
המהדורה המרכזית
שלישי 04 פברואר 2020 21:11
רשת 13
|
03-7690000
צוללים עמוק מתחת למים לגלות עשרות צמחים, יונקים ודגים שנכנסו לרשימה החדשה של המינים המוגנים של ישראל. אלי לוי יצא אל הים. רשות הטבע והגנים, עמרי עומסי. עזרא חדד, ד"ר ירון קרוטמן. חוף חדרה. ד"ר יהושע שקדי. זאב אלקין. איליה בסקין.
אלי לוי
זאב אלקין