Info Buzzer
שישי
שישי 10 אפריל 2020 19:21
רשת 13
|
03-7690000
המשבר הכלכלי - ההתמודדות עם משבר הקורונה והיציאה ממנה, הישרדות העצמאים, התמודדות הכלכלות בעולם. ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. דונלד טראמפ.