Info Buzzer
בוקר טוב ישראל - גל"צ
חמישי 16 אפריל 2020 07:14
גלי צה"ל
|
03-5126666
רומי פרידמן - באוסטריה החלו כבר בצעדים קטנים לחזור לשגרה פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור טל יחיאלי מתגורר באוסטריה כבר 11 שנה דניאל זילברשץ מתגורר בוינה מרדכי רוטגולד, שגריר ישראל באוסטריה
אפי טריגר