Info Buzzer
משדר מיוחד
שלישי 21 אפריל 2020 19:11
רשת 13
|
03-7690000
מחאת העסקים והעצמאים: רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים: אני חושב שאם משרד הבריאות היה גם משלם על הפתיחה האיטית הזאת של הסגר ולא אנחנו, המגזר העסקי, הם גם היו פותחים הרבה יותר מהר. מדוע אנו צריכים לשלם על ימי הבידוד של העובד ולא המדינה.
הילה קורח