Info Buzzer
משדר מיוחד
שלישי 28 אפריל 2020 16:14
רשת 13
|
03-7690000
תנ"צ סיגל בר צבי ראש חטיבת השיטור באגף המבצעים במשטרה, פרופ' חגי לוין יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל: סגירת בתי העלמין הצבאיים- המשטרה לא התעמתה עם משפחות שבכל זאת הגיעו לקברי הנופלים. בתי ספר. בתי חולים.