Info Buzzer
התוכנית הכלכלית
רביעי 06 מאי 2020 19:04
גלי צה"ל
|
03-5126666
ראיון השבוע - והפעם עם ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, וגם מנכ"ל ובעלים משותף של חב' התרופות יוניפארם, בדגש על המדדים שהציגו השבוע שרי הממשלה בעניין נתוני החולים בקורונה, שצפויים לסגור את המשק; התהום הבריאותית מול התאום הכלכלית; מספרם של כמעט 400,000 עובדים החוסים תחת התאחדות התעשיינים; הגל
ניתאי ענבי