Info Buzzer
חדשות הערב
חמישי 07 מאי 2020 20:45
קשת 12
|
03-7676000
תמיר סטיינמן, כתב בדרום: תעשייה במשבר- עשרות מפעלים על סף קריסה ומבקשים מהמדינה סיוע לחזור לפעילות מלאה. חיים סנדרוסי, עובד מפעל פניציה, ירוחם. משרד הכלכלה. אמנון כהן, יו"ר חברת פניציה. בנקים. ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. איציק פלד, מנכ"ל קבוצת סוויס סיסטם. מע"מ.
דני קושמרו
תמיר סטיינמן