Info Buzzer
נכון להבוקר
שלישי 12 מאי 2020 08:42
גלי צה"ל
|
03-5126666
אלעד מלכה, מנכ"ל ומייסד האינטרס שלנו הלובי שלך בכנסת - יש גם כלכלה בחסות הקורונה: מאבק שמתנהל בשבועות האחרונים סביב סוגיית המלט בישראל. אזכור חברת המלט נשר. במשרד הכלכלה יש מי שרוצה מאוד להגדיל את היבוא רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים - מגיב לדברים
ישי שנרב