Info Buzzer
מה בוער
שלישי 12 מאי 2020 09:17
גלי צה"ל
|
03-5126666
חיים ביבס - יו"ר מרכז השלטון המקומי : תוקף את מתווה החזרה ללימודים . משוחח עם ראשי משרדי האוצר, חינוך,משרד הבריאות ומשרד רה"מ. אפשר לשחרר הדרגתית כמו בירושלים שחגגו בה ל"ג בעומר
חיים ביבס
רזי ברקאי