Info Buzzer
צבע הכסף
רביעי 13 מאי 2020 16:46
כאן ב
|
רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים: בהתאחדות הגישו היום לממשלה את ההצעה שלהם לחילוץ המשק ממשבר הקורונה בדגש על התעשייה והעסקים. נשיאות האפיקים. התאחדות חקלאי ישראל. איגוד לשכות המסחר. חברת הצמיג.