Info Buzzer
סדר יום
חמישי 14 מאי 2020 11:09
כאן ב
|
דיקלה אהרון שפרן: הדו"ח לנושא הקורונה קובע כי גופי החירום הוחלשו והודרו מטיפול במשבר. לא עמדו ביעד הבדיקות ומספר מכונות ההנשמה. המלצות הוועדה. רח"ל לא הייתה משמעותית . יש להסתמך יותר על המשטרה ,רשויות מקומיות , קופות החולים. נפגעו זכויות של קשישים ואסירים. פרופ' חגי לוין - יו"ר איגוד רופאי
מוטי גילת
תמר אלמוג