Info Buzzer
בוקר טוב ישראל - גל"צ
שלישי 26 מאי 2020 06:31
גלי צה"ל
|
03-5126666
דאגה גוברת בקרב גורמים כלכליים, בעקבות נתונים על התכווצות הכלכלה הישראלית ביותר מ-7% במהלך משבר הקורונה. בנק ישראל מעריך שבסוף שנת 2021, האבטלה עדיין תעמוד על 5.5% לעומת התחזית המקורית של 4%. נשיא התאחדות התעשיינים, רון תומר.
אפי טריגר