Info Buzzer
כאן עונים
שלישי 26 מאי 2020 19:10
כאן ב
|
מתווה האוצר להחזרת עובדים למקומות עבודה- מענק 7,500 ש"ח על כל עובד שיוחזר לעבודה מתחילת יוני. רון תומר נשיא התאחדות התעשיינים: מעט מדי ומאוחר מדי. צריך לטפל ברמה הכללית. לא מברך את משרד האוצר על התוכנית, אלא על שהכניסו כסף למשק. לפני שבוע הייתה תוכנית אחרת. מנכ"ל משרד האוצר היוצא אמר בכנס תעשיינים
רונן פולק