Info Buzzer
סדר יום
רביעי 27 מאי 2020 11:39
כאן ב
|
שרלי רימון ברכה- מנהלת מח' החינוך בעיריית תל אביב : .נזקים נפשיים אצל ילדים בעקבות הקורונה . הרבה ילדים טרם חזרו לבתי הספר,קוראת לשר החינוך להכריז שהלימודים כעת הם חובה. עפרה אלרואי ,פסיכולוגית - עיריית תל אביב. יעל לוי - עמותת סה"ר. קשיי החזרה לשגרה
קרן נויבך