Info Buzzer
מעבירה לראשון
שבת 20 יוני 2020 17:13
כאן ב
|
חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות - החלטת ביה"ד הארצי לעבודה שדחתה את העתירה של משרד החינוך, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי נגד ארגון המורים. הוא ביחד עם מפעל הפיס ויחד עם השר זאב אלקין האחראי על ההשכלה הגבוהה יגייסו סכום של 100 מיליון שקלים שיוקצב לטובת ביה"ס של
ליאת רגב
חיים ביבס