Info Buzzer
משדר מיוחד
ראשון 21 יוני 2020 15:12
קשת 12
|
03-7676000
חיים ביבס יו"ר מרכז השלטון המקומי: העיריות פועלות לבדן כדי להתחיל מה-1 ביולי את מסגרת בית הספר של החופש הגדול. משרד החינוך, משרד האוצר,
חיים ביבס