עמוד מס' 36   כתבה מס' 1   ישראל היום! - כותרת מוסף:   ישראל היום עיתון:   74118916 זיהוי:   17/08/2020 תאריך פרסום: