עמוד מס' 8   כתבה מס' 3   מוסף:   קו למושב עיתון:   75695189 זיהוי:   31/12/2020 תאריך פרסום: