עמוד מס' 19   כתבה מס' 1   ישראל היום! - כותרת מוסף:   ישראל היום עיתון:   81635473 זיהוי:   12/05/2022 תאריך פרסום: