עמוד מס' 11   כתבה מס' 4   הארץ - כותרת מוסף:   הארץ עיתון:   87139029 זיהוי:   09/08/2023 תאריך פרסום: