עמוד מס' 11   כתבה מס' 1   הארץ - כותרת מוסף:   הארץ עיתון:   87192889 זיהוי:   14/08/2023 תאריך פרסום: